CHÍNH SÁCH GIÁ

Tất cả điều khoản dưới đây sẽ có hiệu lực ngay khi Hội viên xác nhận đăng ký thành công. Khi đó xem như hợp đồng giữa Hội viên và Gugosport Gym đã được ký kết. Hội viên sẽ được hưởng tất cả dịch vụ trong khuôn khổ gói tập đã chọn.

1. Phí hội viên trị giá 599.000 - 839.000 đồng (dao động tuỳ theo số tháng mà bạn đăng ký) dùng để thanh toán vòng tay khi bắt đầu tham gia Gugosport bao gồm chức năng quản lý gói tập và lớp học. Phí hội viên chỉ đóng 1 lần duy nhất trong suốt quá trình tập luyện. Phí này không hoàn lại trong bất kỳ trường hợp nào.

2. Khách hàng sẽ phải đóng lại phí hội viên nếu gia hạn gói tập sau 7 ngày, kể từ ngày hết hạn gói tập cũ. Trường hợp bận việc, khách có thể bảo lưu gói tập. Phí bảo lưu 50.000/ 1 tháng và được bảo lưu tối đa 3 tháng mỗi lần. Sau 03 tháng liên tục, gói tập sẽ tự động kích hoạt trở lại. Việc bảo lưu chỉ áp dụng cho các gói tập tháng tính và từ ngày thanh toán phí bảo lưu, không áp dụng cho gói hội viên ngày. Gói tập được thanh toán bằng hình thức Thanh toán tự động qua ngân hàng mỗi tháng (Subcription or Direct Debit) sẽ không hỗ trợ bảo lưu gói tập.

3. Chúng tôi sẽ gửi Email và SMS để nhắc nhở ít nhất 2 lần trước khi gói tập hết hạn. Quý khách vui lòng cung cấp chính xác thông tin địa chỉ Email và SMS. Chúng tôi sẽ không chịu bất kỳ trách nhiệm nào trong trường hợp quý khách không nhận được thông báo này do cung cấp thông tin sai.

4. Để nâng cấp Gói tập của mình, bạn vui lòng trả thêm phần chênh lệch tại thời điểm nâng cấp.

5. Nếu Hội viên có bất kỳ thay đổi nào về Thông tin Thành viên, vui lòng thực hiện thay đổi trực tuyến trên website hoặc báo ngay với lễ tân của chúng tôi để cập nhật.